Over SKMZ

SKMZ heeft tot doel:

  • Het beheren van de rechten op en het in stand houden en door ontwikkelen van de huidige auditmodellen binnen de paramedische sector en het beschikbaar stellen hiervan aan derden;
  • Het bundelen van kennis, kunde en vaardigheden, waaronder nieuwe audit- en ook andere modellen en instrumenten voor het meten van kwaliteit ontwikkeld en ingezet kunnen worden voor zowel de fysiotherapie als andere zorgsoorten binnen de paramedische sector en overige eerstelijnszorg en het beschikbaar stellen hiervan aan derden;
  • Het borgen van de kwaliteit van uitvoering van de audits door het beoordelen, evalueren en selecteren van de auditsbureaus en overige uitvoerders;