Auditproducten

Een audit kan worden beschreven als een kwalitatieve toetsing van een proces of elementen ervan. Het is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van processen, producten of diensten. Tijdens een audit wordt gekeken naar de borging van de diverse processen en de wijze waarop dit is geregeld.