Oefentherapie

SKMZ voert twee auditproducten oefentherapie: de Beheersmodel audit en de Plus audit.

Beheersmodel audit oefentherapie
De Beheersmodel audit heeft als doel te toetsen in hoeverre aan de voorwaarden uit de overeenkomst tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar is voldaan. De Beheersmodel audit wordt uitgevoerd bij praktijken welke vooraf door de zorgverzekeraar zijn geselecteerd. De Beheersmodel audit wordt altijd uitgevoerd op de praktijklocatie en toetst de volgende criteria:

1. Kwaliteitsregister Paramedici (KP)
2. Praktijkorganisatie, inrichting en accommodatie
3. Hygiëne, privacy en veiligheid
4. Klachtenregeling
5. Methodisch handelen
6. VvOCM richtlijnen
7. Wet- en regelgeving

De Auditcriteria van de Beheersmodel audit oefentherapie kunt u hier vinden.