Logopedie

Kwaliteitstoets Logopedie

De Kwaliteitstoets logopedie is in 2013 ontwikkeld door de NVLF in samenwerking met zorgverzekeraars en de auditbureaus HCA en Kiwa.

De Kwaliteitstoets logopedie is eigendom van de NVLF.

De Kwaliteitstoets is een kwaliteitsinstrument dat de basiskwaliteit van logopedie toetst zoals deze is vastgelegd in de geldende richtlijnen en protocollen van de NVLF en wat is vastgelegd in wet- en regelgeving. Met de Kwaliteitstoets wordt op een transparante en objectieve manier verantwoording gegeven over de logopedie die geleverd is door een praktijk of instelling.

Dit gebeurt met een onafhankelijk onderzoek (ook wel ‘audit’ genoemd) op basis van vooraf vastgestelde criteria.

Door SKMZ is de Kwaliteitstoets geaccepteerd en binnen SKMZ worden door de aangesloten zorgverzekeraars procesafspraken m.b.t. de Kwaliteitstoets gemaakt zodat de verschillende verzekeraars de Kwaliteitstoets op een uniforme manier uit laten voeren. De wijze waarop de verzekeraars de Kwaliteitstoets een rol hebben gegeven in het inkoopbeleid kan echter wel verschillen. Daarover worden uitdrukkelijk geen afspraken gemaakt.

 

Reglement Kwaliteitstoets Logopedie 

Het reglement is bedoeld om een volledig en uniform overzicht te geven van het proces van de Kwaliteitstoets, de daarbij te maken afspraken en de criteria die van toepassing zijn ten aanzien van de Kwaliteitstoets logopedie. Daarnaast dient het bij te dragen aan een objectief, uniform en transparant verloop van de Kwaliteitstoets. 

Het reglement is opgesteld door de SKMZ en de NVLF.