Fysiotherapie

SKMZ voert drie auditproducten fysiotherapie: de Beheersmodel audit, de Plus audit en het SKMZ EffectiviteitsTraject.

Beheersmodel audit fysiotherapie
De Beheersmodel audit heeft als doel te toetsen in hoeverre aan de voorwaarden uit de overeenkomst tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar is voldaan. De Beheersmodel audit wordt uitgevoerd bij praktijken welke vooraf door de zorgverzekeraar zijn geselecteerd. De Beheersmodel audit wordt altijd uitgevoerd op de praktijklocatie en toetst de volgende criteria:

1.Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie
2. Praktijkorganisatie, inrichting en accommodatie
3. Hygiëne, privacy en veiligheid
4. Klachtenregeling
5. Methodisch handelen
6. KNGF richtlijnen
7. Wet- en regelgeving

De Beheersmodel audit criteria 2015 gelden per 1 januari 2015.
De Beheersmodel audit criteria 2016 gelden per 1 januari 2016.

De Auditcriteria van de Beheersmodel audit kunt u hier vinden.

Plus audit fysiotherapie
De Plus audit wordt door de zorgverzekeraars gebruikt als instrument om te komen tot differentiatie in de afspraken die gemaakt worden met de fysiotherapeut. De fysiotherapeut neemt zelf het initiatief tot deze audit.

Inhoud
De Plus audit is opgebouwd uit 2 elementen, te weten:
a. het motivational paper
b. de praktijkaudit

De reguliere Plus audit toetst de volgende criteria:
1. Het Motivational Paper
2. Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie
3. Praktijkorganisatie, inrichting en accommodatie
4. Hygiëne, privacy en veiligheid
5. Klachtenregeling
6. Wet- en regelgeving
7. Kwaliteitsjaarverslag en beleidsplan
8. KNGF richtlijnen
9. Methodisch handelen

De Plus Audit criteria 2015 gelden per 1 april 2015.
De Plus Audit criteria 2016 gelden per 1 januari 2016.

De Auditcriteria van de Plus audit kunt u hier vinden.

SKMZ Effectiviteitstraject fysiotherapie

Dit auditproduct is met ingang van 1 mei 2015 toegankelijk voor fysiotherapiepraktijken die twee of meer opeenvolgende keren de Plus audit met positief resultaat hebben doorlopen.

Meer informatie over het SKMZ EffectiviteitsTraject kunt u hier vinden.

De documenten behorende tot het EffectiviteitsTraject Fysiotherapie kunt u hier vinden.